Geschreven door 19:30 Buitenplanten

Waarom zijn groene planten essentieel voor het milieu?

Groene planten vormen de basis voor een gezond milieu. Maar hoe doen ze dit eigenlijk?

1. Fotosynthese

Fotosynthese is het proces waarmee een plant voedsel en zuurstof maakt. Met de huidmondjes van de plant wordt CO2 omgezet in zuurstof.

Een plant is daarnaast het enige levende organisme dat zijn eigen voedsel kan maken. Planten staan daarom onderaan de voedselketen.

Ze maken vooral zuurstof en voedsel voor mens en dier. Een plant is dan ook eigenlijk een kleine groene fabriek!

Zuurstof

Een essentieel bijproduct van de fotosynthese is zuurstof. Volgens een onderzoek van de North Carolina State University, kan slechts een grote boom op één dag genoeg zuurstof produceren voor vier mensen.

Koolstofdioxide

Planten gebruiken koolstofdioxide bij fotosynthese, en verwijderen hierdoor de stof uit de atmosfeer.

De Wereldbank schat dat 20% van de toegenomen kooldioxide in de atmosfeer het gevolg is van ontbossing. Ze schatten dat maar liefst 50% van de opwarming van de aarde te wijten is aan de afgelopen 50 jaar. Dit komt door de té intensieve landbouw en ontbossing in deze moderne tijd.

2. Natuurlijke koeling en bodemstabilisatie

Groene planten zorgen voor een natuurlijke koeling op aarde. De bladeren blokkeren het verwarmingseffect van de zon. Deze groene planten kunnen ook koelen door transpiratie. Echter zonder grote aantallen bomen en andere planten is dit effect minimaal.

Transpiratie is het proces waarbij water uit de poriën van planten verdampt en het milieu afkoelt door verdampingskoeling. Verdamping verbruikt warmte en is het meest effectief bij een lage luchtvochtigheid.

Planten stabiliseren de bodem daarnaast ook door hun wortels, die de bodem bindt, en door hun bladeren, die regendruppels tegen erosie van de bodem houden.

Gebieden zonder voldoende plantaardige bedekking lijden vaak aan grote hoeveelheden sediment. Dit komt in beken en meren terecht, waardoor de waterkwaliteit afneemt.

Sediment is door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei en zand.

3. Voedsel

Groene planten vormen de basis van de voedselketen. Dieren, vogels, insecten en micro-organismen voeden zich met groene planten.

Deze organismen worden vervolgens opgegeten door grotere dieren, die zelf door nog grotere dieren worden opgegeten.

Zo eet een konijn bijvoorbeeld de hooi. Het konijn wordt dan op zijn tijd weer opgegeten door een vos, die vervolgens weer door een poema wordt opgegeten.

4. Bescherming

Groene planten, bomen en struiken, bieden dekking en beschutting voor veel dieren en planten. Een boom biedt juist weer schaduw voor kleinere planten. Diezelfde boom kan daarbij ook een ideale plek zijn voor een vogelnest.

In de jaren 30 vond de Dust Bowl plaats in Canada en de Verenigde Staten. Dit was een periode van droogte en stofstormen, vandaar de naar Dust bowl.

Het fenomeen werd veroorzaakt door extreme droogte en decennialang intensieve landbouw, zonder vruchtwisseling of andere technieken om winderosie tegen te gaan.

Door te diep te ploegen komt de natuurlijke grasbegroeiing, die de bodem normaal gezien bijeenhoudt en die vocht vasthoudt, los. Hierdoor verdroogt de bovenste bodemlaag. Die bovenlaag werd tijdens deze stormen weggeblazen. In sommige gevallen bereikte het stof zelfs steden als Chicago, New York en Boston.

De Dust Bowl veroorzaakte enorme schade aan zowel landbouw als milieu.

De oplossing? Het planten van genoeg bomen rondom landbouwgrond. Hierdoor wordt de meeste wind tegen te houden.

(Visited 26 times, 1 visits today)